Đã có Quyết định 948/QĐ-BHXH sửa đổi Quyết định 595 và 490 về BHXH, BHYT, BHTN

Đã có Quyết định 948/QĐ-BHXH sửa đổi Quyết định 595 và 490 về BHXH, BHYT, BHTN
Ngày đăng: 19/06/2023 01:06 AM

  Đã có Quyết định 948/QĐ-BHXH sửa đổi Quyết định 595 và 490 về BHXH, BHYT, BHTN

  Theo đó, Phụ lục I Quyết định 948/QĐ-BHXH quy định danh mục biểu mẫu bổ sung, sửa đổi tại Quyết định 490/QĐ-BHXH như sau:

  - Phiếu điều chỉnh - mẫu C02-TS;

  - Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT - mẫu C16-TS;

  - Tổng hợp số tiền thù lao đã chi phải thu hồi - mẫu D11c-HT, mẫu D11d-HT;

  - Danh sách giải quyết BHXH một lần còn thời gian bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng; người tham gia hưởng, dừng hưởng, hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp - mẫu D16-TS;

  - Các mẫu Báo cáo tổng hợp Tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN - mẫu B03a-TSH, mẫu B03a-TST, mẫu B03a-TSW.

  Bên cạnh đó, Quyết định này còn bãi bỏ hiểm tiết a, b điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH về mức lương đối với lao động đã qua đào tạo và người làm công việc công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm/ đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

  Quyết định 948/QĐ-BHXH năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

  Nhận báo giá
  Tra cứu khách hàng
  Zalo
  Hotline