Chấn chỉnh hoạt động Thừa phát lại

Chấn chỉnh hoạt động Thừa phát lại
Ngày đăng: 11/06/2023 07:05 PM

  Theo đó, yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức mình hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chế định TPL; thấy được vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của hoạt động TPL trong thực tiễn đời sống pháp lý hiện nay.

  Tăng cường sự giám sát đối với hoạt động của các VPTPL. Đồng thời tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật của TPL cho Sở Tư pháp để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi liên quan đến hoạt động của VPTPL trên địa bàn tỉnh.

  Qua công tác thanh tra, kiểm tra về TPL, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đề nghị các VPTPL trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung. Về lập vi bằng: Nghiêm cấm TPL lập vi bằng tiếp tay cho hoạt động phân lô, bán nền trái pháp luật; nghiên cứu cách trình bày vi bằng rõ ràng, mạch lạc, nội dung trình bày phải phản ánh đúng thực tế khách quan, không gây nhầm lẫn, khó hiểu, đảm bảo đúng phạm vi, thẩm quyền lập vi bằng, không lập vi bằng đối với các trường hợp không được lập vi bằng. TPL cần giải thích cho người yêu cầu hiểu rõ giá trị pháp lý của vi bằng trước khi lập vi bằng. Về tống đạt giấy tờ, văn bản: Phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và địa hạt tống đạt. Về xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành bản án, quyết định: Các VPTPL cần có biện pháp cụ thể để đẩy mạnh kết quả hoạt động 02 mảng công việc này.

  Các VPTPL cần thực hiện nghiêm các quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định 08/2020/NĐ-CP; không hợp tác trái pháp luật với các tổ chức khác làm địa chỉ giao dịch, chi nhánh cho văn phòng. Trong trường hợp phát hiện văn phòng thực hiện hành vi trái quy định nêu trên, Sở Tư pháp sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định. Công tác liên hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm theo Thông tư số 08/2022/TT-BTP ngày 01/11/2022 của Bộ Tư pháp ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp TPL.

  Nhận báo giá
  Tra cứu khách hàng
  Zalo
  Hotline